Maten är viktig för Sveriges utveckling

Från ord till handling – tillsammans hittar vi hållbara lösningar.

Artikel från temamagasinet ”Innovativa företag”, Svenska Dagbladet.

Mat är det livselixir som håller oss igång, oavsett vad vi jobbar med och var vi befinner oss i livet. Men maten är inte bara en förutsättning för god hälsa, utan dessutom en nyckelfaktor i samhällsutveckling, beredskap och livsmedelsförsörjning. 

Läs artikeln (PDF-fil)