Videopresentationer

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

Intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

Vi lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

DiningDevelopment tar initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

Fokus på måltider inom offentlig sektor

Har vi få råd med mat inom offentlig sektor i framtiden? Inger Stiltjestrand Svensson belyser problematiken och sammanfattar de viktigaste beröringspunkterna för en hållbar utveckling.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1 | 2024

”Maten och måltiden är viktig för Sveriges utveckling, såväl folkhälsan som mat- och måltidsbranschens framtid. – Från ord till handling. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar.”
Inger Stiltjestrand Svensson, VD

Nyhetsbrev #1 | 2022

Vår nya tid kräver anpassning, utveckling och förändring – vi visar på möjligheter, nya perspektiv, konsekvenser och genomförandet.

Nyhetsbrev #1 | 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning.