Nyhetsbrev #1 | 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning.

Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.

Pandemin kräver förändring, omstart och utveckling – NU.

Läs mer i Nyhetsbrevet (PDF-fil)