Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Begreppen kundvård, värde, ansvar & samarbete är våra honnörsord.

DiningDevelopment har mångårig kunskap och erfarenhet från arbete inom Foodservice-/Storhushållsmarknaden med uppdrag i privata företag, universitet och högskolor, kommuner och landsting/regioner.

Vår filosofi är att ta fram enkla lösningar för verksamhet, gastronomi och måltidsservice, med fokus på lönsamhet, effektivet och hållbarhet.

Med vårt holistiska sätt att tänka kring mat – kvalitet, modernt synsätt, profession, drift och systematik – gör vi skillnad och bidrar till hållbar förändring.

Vi lever i en tid, som inte har tid att vänta. Om man i sin restaurang-/måltidsorganisation eller företag, idag inte möter marknaden – kommer såväl samhället som marknaden, att styra upp och begränsa möjligheterna till önskad utveckling. Nya krav ställs på utveckling även utanför de ordinarie ramarna i organisationen eller företaget. I vårt samarbete kan de till synes svårhanterliga kraven skapa möjligheter.

Tryggheten i vårt samarbete utvecklas genom förtroende och tillit.

Vår vision

Skapa en bättre måltid för många människor, varje dag.

Vår affärsidé

Att inom affärsområdet Mat, Måltid, Livsmedel och Storhushållsmarknaden, erbjuda utveckling av gastronomi och måltidskunskap i offentliga och privata verksamheter eller företag.
Det skapar hållbara värden som ökad kostnadseffektivitet, hög kvalitet, stärkt kompetens och affärsmässighet.

Advisory Board – Styrelse

Per Blomquist

Advisory Board

”Per Blomquist är i grunden maskiningenjör med inriktning mot arbetsmiljö. Har arbetat bl a som besiktningsingenjör, arbetsmiljöinspektör och arbetsmiljöingenjör. Förutom ett allmänintresse för arbetsmiljö ligger europeiska direktiv och standarder honom varmt om hjärtat. Förordar verksamhets- och kunskapsutveckling framför strikt styrning för att nå god lönsamhet samt kunna möta ökad digitalisering”.

Peter Stiltjestrand

Styrelsesuppleant

Peter Stiltjestrand är internationell marknadsekonom (Malmö Högskola) i botten. Har under många år arbetat både nationellt och internationellt med professionell försäljning och marknadsföring, varav de senaste 12 åren i komplex försäljning/ marknadsföring av IT-system till svenska bibliotek. Har även arbetat som inköpare inom både offentlig och privat sektor, som medverkat till bred kunskap om inköp, offentlig upphandling men också logistik.

Inger Stiltjestrand Svensson

Verkställande direktör, CEO

Inger Stiltjestrand Svensson, har en filosofie kandidatexamen från Göteborgs Universitet, med huvudämnet Kostekonomi och med inriktning mot ledarskap, i botten. Härutöver mångårig erfarenhet och stor kunskapsbank från nationellt arbete inom Foodservice- och Storhushållsmarknaden, varav 19 år med rådgivande verksamhet för Sveriges kommuner och regioner, privata företag, universitet och högskolor. Ett nytt kundsegment är sedan drygt 2 år på uppåtgående via samarbeten med dagligvaruhandeln, som öppnar allt fler restauranger i sina butiker.

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum