Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Begreppen kundvård, värde, ansvar & samarbete är våra honnörsord.

DiningDevelopment har mångårig kunskap och erfarenhet från arbete inom Foodservice-/Storhushållsmarknaden med uppdrag i privata företag, universitet och högskolor, kommuner och landsting/regioner.

Vår filosofi är att ta fram enkla lösningar för verksamhet, gastronomi och måltidsservice, med fokus på lönsamhet, effektivet och hållbarhet.

Med vårt holistiska sätt att tänka kring mat – kvalitet, modernt synsätt, profession, drift och systematik – gör vi skillnad och bidrar till hållbar förändring.

Vi lever i en tid, som inte har tid att vänta. Om man i sin restaurang-/måltidsorganisation eller företag, idag inte möter marknaden – kommer såväl samhället som marknaden, att styra upp och begränsa möjligheterna till önskad utveckling. Nya krav ställs på utveckling även utanför de ordinarie ramarna i organisationen eller företaget. I vårt samarbete kan de till synes svårhanterliga kraven skapa möjligheter.

Tryggheten i vårt samarbete utvecklas genom förtroende och tillit.

Vår vision

Skapa en bättre måltid för många människor, varje dag.

Vår affärsidé

Att inom affärsområdet Mat, Måltid, Livsmedel och Storhushållsmarknaden, erbjuda utveckling av gastronomi och måltidskunskap i offentliga och privata verksamheter eller företag. Det skapar hållbara värden som ökad kostnadseffektivitet, hög kvalitet, stärkt kompetens och affärsmässighet.

Styrelse

Sara Berger

Styrelseordförande

Peter Stiltjestrand

Styrelsesuppleant

Inger Stiltjestrand Svensson

Verkställande direktör, CEO

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum