Nyhetsbrev #1 | 2024

”Maten och måltiden är viktig för Sveriges utveckling, såväl folkhälsan som mat- och måltidsbranschens framtid. – Från ord till handling. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar.”
Inger Stiltjestrand Svensson, VD

Kris och beredskap

”Vad ska vi göra om det händer i morgon?”

Läs mer i Nyhetsbrevet #1 | 2024 (PDF-fil)