Hälsa på lika villkor – en utmaning för landets kommuner

Vilka satsningar gör Sveriges kommuner när det gäller inköp av livsmedel och mat idag i relation till totalt övriga inköp? Resultat i en nyligen genomförd benchmarking och jämförelser för 2018 visar ett snitt på 1,42 procent.

Hur kommer prioriteringar och insatser att se ut i framtida budgetarbete i Sveriges kommuner och landsting/regioner? Ja, besluten ligger hos våra förtroendeavalda politiker i de satsningar som kommer prioriteras och där frågan om ”Hälsa på lika villkor” måste upp på agendan.

Läs mer om de utmaningar som ligger framför och om den utveckling som krävs för att få till en framtida hållbar måltidförsörjning i såväl våra kommuner som landsting/regioner. (Sidan 3 – OPINION, är ett utdrag från tidningen Den offentliga måltiden som distribuerats med Svenska Dagbladet den 28 augusti 2019.)

Läs artikeln »