Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Matglädje in i framtiden!

Med fokus på effektivitet, lönsamhet & hållbarhet

Våra kunder och gäster är grunden för att vi ska producera måltider, ha engagerad personal som tillagar kvalitativa måltider.

The KitchenWay kan bli vägen till oväntad succé!

Broschyren som ger viktig kunskap för renovering av kökslokaler eller planering inför nybyggnation av storkök.

Företaget där känslan för mat, matlagning & måltidstjänster i stordrift är grunden till affärsverksamheten

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

Intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

Vi lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

DiningDevelopment tar initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

Fokus på måltider inom offentlig sektor

Har vi få råd med mat inom offentlig sektor i framtiden? Inger Stiltjestrand Svensson belyser problematiken och sammafattar de viktigaste beröringspunkterna för en hållbar utveckling.

Håll dig uppdaterad!

Vill du få information om aktuella ämnen inom mat- och foodservicebranschen samt företagsnyheter, kan du anmäla dig här (ca 2-3 utskick per år).

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum

Beställning guiden Baskök

Ja tack, jag önskar beställa broschyren "Baskök"