Matglädje in i framtiden,

med fokus på effektivitet, lönsamhet, hållbarhet, säkerhet och beredskap

Företaget där känslan för mat, matlagning & måltidstjänster i stordrift är grunden till affärsverksamheten

Verksamhetsanalys, utredning…

När verksamheten står inför en önskad förändring och fortsatt utveckling, är i behov av en nulägesanalys eller utvärdering.

Kris och beredskap…

Ensam är inte stark när det kommer till beredskap och livsmedelsförsörjning – låt oss får utgöra ett resursstöd i beredskapsarbetet. 

Projektledning…

Projektledning i uppdrag av varierat slag och där uppdrag kombineras med kunskapsutveckling.

Aktuellt

Maten är viktig för Sveriges utveckling

Från ord till handling – tillsammans hittar vi hållbara lösningar.

Artikel från temamagasinet ”Innovativa företag”, Svenska Dagbladet.

Nyhetsbrev #1 | 2024

”Maten och måltiden är viktig för Sveriges utveckling, såväl folkhälsan som mat- och måltidsbranschens framtid. – Från ord till handling. Tillsammans hittar vi hållbara lösningar.”
Inger Stiltjestrand Svensson, VD

Uppdaterad hemsida

Vår hemsida har från den 15 april uppdaterats med bland annat mindre förändringar i utbud av tjänster. Vi hoppas du som besökare hittar vad du söker.