Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

mattallrikar-servering

Nyhetsbrev #1 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning. Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.

Pandemin kräver förändring, omstart och utveckling – NU.

Läs mer i Nyhetsbrevet (PDF-fil)

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum