Hälsa på lika villkor – en utmaning för landets kommuner

Vilka satsningar gör Sveriges kommuner när det gäller inköp av livsmedel och mat idag i relation till totalt övriga inköp? Resultat i en nyligen genomförd benchmarking och jämförelser för 2018 visar ett snitt på 1,42 procent. Hur kommer prioriteringar och insatser att se ut i framtida budgetarbete i Sveriges kommuner och landsting/regioner? Ja, besluten ligger […]