Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Nyhetsbrev #1 2022

Vår nya tid kräver anpassning, utveckling och förändring – vi visar på möjligheter, nya perspektiv, konsekvenser och genomförandet. Tillsammans hittar vi lösningar.

Nyhetsbrev #1 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning. Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum