Nyhetsbrev #1 2022

Vår nya tid kräver anpassning, utveckling och förändring – vi visar på möjligheter, nya perspektiv, konsekvenser och genomförandet. Tillsammans hittar vi lösningar.

Nyhetsbrev #1 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning. Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.