Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Maten det viktigast vi har

Foodservice- och storhushållsmarknaden måste arbeta smartare för främjad hälsa, högre kvalitet och bättre ekonomi.

Maten blir allt viktigare i samhällsdebatten kopplad till hälsa.

Måltiden är viktig för Sveriges utveckling och det livselixir som håller oss igång, oavsett vad vi jobbar med och var vi befinner oss i livet. Varför inte ta efter Nya Zeeland, där man skrotat BNP och börjat mäta välmående istället och tittar på hur mat och måltider främjar hälsan, istället för att mäta mat som […]

Välkommen!

I oktober 2019 lanserade vi en ny hemsida. Tydligare kommunikation om vår vision & affärsidé och lättare för dig som besökare att hitta information om våra tjänster. Större lönsamhet i den privata sektorn? Samtidigt gör vi nu även en satsning på den privata sektorn. Vi vill hjälpa fler till effektivitet, lönsamhet och hållbarhet. Nyfiken? Boka […]

Årlig uppdatering av webbtjänsten DiningBenchmark nu klar!

Vi är nu glada att kunna meddela att den årliga uppdateringen av värden och nyckeltal för budget/utfall år 2018 är klar. Webbtjänsten med unikt jämförelsematerial och nyckeltal, som hjälper till att få kontroll på såväl kvalitet som måltidskostnader.  Ett verktyg och hjälpmedel även då strategiska beslut ska fattas, där volymer och kostnadsförändringar i förväg kan […]

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum