Årlig uppdatering av webbtjänsten DiningBenchmark nu klar!

Vi är nu glada att kunna meddela att den årliga uppdateringen av värden och nyckeltal för budget/utfall år 2018 är klar.

Webbtjänsten med unikt jämförelsematerial och nyckeltal, som hjälper till att få kontroll på såväl kvalitet som måltidskostnader.

Ett verktyg och hjälpmedel även då strategiska beslut ska fattas, där volymer och kostnadsförändringar i förväg kan analyseras och förutsägas. Vill Du veta mer om hur Du får tillgång till webbtjänsten? Kontakta oss på tfn 0418-145 54.