Arbetet med plan för beredskap, kris och säker mat

”Vad ska man göra om det händer i morgon?”

Arbetet med plan för beredskap inkluderat livsmedels- och måltidsförsörjning, behöver stärkas och där Sveriges kommuner och regioner kommit olika långt – och var finns vårt fokus?

Låt oss få bli er stödresurs i detta arbete.

Läs mer på våra tjänster