Matglädje in i framtiden!

Integritetspolicy

GDPR

DiningDevelopment AB:s integritetspolicy (kund)

Det är viktigt att ni som kunder känner er trygga med hur DiningDevelopment hanterar personuppgifter och att allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR – General Data Protection Regulation.

Så skyddar vi uppgifter
DiningDevelopment värnar om er integritet och skyddar alltid era/aktuella personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får DiningDevelopment era uppgifter och exempel
När vi genomför uppdrag som förstudier, utredningar och analyser så sammanställer vi uppgifter och information. Exempel på uppgifter vi hanterar kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som ni som kunder och uppdragsgivare lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er. För det fall kunden är en enskild firma, behandlas även kundens personnummer.

Så använder vi uppgifterna:
DiningDevelopment har rätt att behandla de uppgifter som krävs för fullföljandet av vårt uppdrag och åtagande mot er, eller om ni har lämnat till samtycke till att vi behandlar uppgifter.
I vissa fall kan DiningDevelopment behöva ert samtycke för att behandla personuppgifter. När ni lämnar ert samtycke i dessa fall, kommer ni alltid att få klar och tydlig information om vad ni samtycker till.

Tillgång till dina uppgifter och information:
Era uppgifter som frmagår under exempel ovan används endast av DiningDevelopment. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller verksamheter om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig era personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför DiningDevelopment.

Så länge sparar vi uppgifter
DiningDevelopment sparar era uppgifter/personuppgifter under den tid som överenskommits i avtal mellan kunden och DiningDevelopment, alternativt så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden emot er som kunder eller mot gällande lagstiftning.

Era/kunders rättigheter
Ni har som våra kunder när som helst (kostnadsfritt en gång om året) rätt att begära information om vilka uppgifter och information som vi har sparat om er och personer som omfattas i våra åtaganden.
Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
DiningDevelopment AB, Box 58, 261 22, Landskrona. Informationen kommer att sändas till persons bokföringsadress eler den adress aktuell uppdragsgivares kontakperson anger.

Uppdatering av integritetspolicy
DiningDevelopment gör löpande ändringar i sin policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig webbplatsen. Inga andra bolag omfattas i DiningDevelopment AB.

Ni kan besöka datainspektionen.se (http://www.datainspektionen.se) för generell information om rättigheter gällande personuppgifter.

Vi använder kakor (cookies) för att hemsidan skall fungera.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du ”användandet av kakor”. Läs mer

Jag förstår

DiningDevelopments webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

De används framför allt för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

3.jpg

 

DiningDevelopment lyfter den offentliga måltiden i Riksdagen

 

riksdagen

Se filmen om vårt initiativ till politisk blocköverskridande dialog om MÅLTIDEN – som resurs i vård, omsorg och skola.

 

Se filmen! 

Offentlig VS Privat måltidssektor, vad kan vi lära och inspireras av?

diningdevilopment film

Se intervjun med Inger Stiltjestrand Svensson och krögaren Per Dahlberg på Restaurang GASTRO i Helsingborg i en diskussion om idéer och möjligheter till utveckling

 

Se filmen!