Får vi låna några minuter av din värdefulla tid? Se vår ”rykande färska” kortfilm som ger inspel om var Sveriges kommuner och landsting/regioner befinner sig idag. Inger Stiltjestrand Svensson, DiningDevelopment