Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1 2022

Vår nya tid kräver anpassning, utveckling och förändring – vi visar på möjligheter, nya perspektiv, konsekvenser och genomförandet. Tillsammans hittar vi lösningar.

Läs mer »
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning. Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.

Läs mer »
Aktuellt/Information

Maten det viktigast vi har

Foodservice- och storhushållsmarknaden måste arbeta smartare för främjad hälsa, högre kvalitet och bättre ekonomi.

Läs mer »
Aktuellt/Information

Välkommen!

I oktober 2019 lanserade vi en ny hemsida. Tydligare kommunikation om vår vision & affärsidé och lättare för dig som

Läs mer »

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum