Nyhetsbrev #1 2021

Utmaningar i Sverige hopar sig och förändringar är ofrånkomliga när det gäller även kommuners och regioners måltidsförsörjning. Samverka med oss och ta del av vår samlade kunskap.